Oczyszczanie ścieków

 

Ścieki bytowo-gospodarcze

1. biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków

2. biologiczne osiedlowe oczyszczalnie ścieków

Wszystkie szczegóły dotczycące instalacji oczyszczalni są umieszczone w zakładce Technologia.  

Ścieki procesowe

1. separatory węglowodorów

2. separatory tłuszczu

3. separatory skrobi

4. kolumny kwasowe

Zabudowa urządzeń podczyszczających ścieki procesowe wymaga określenia wielu parametrów, dlatego proponujemy kontak z naszym specjalistą w celu przedstawienia odpowiedniej technologii jak rownież doboru wlaściwego rozwiązania. Dysponujemy całą gamą rozwiązań w tym zakresie.

 

Śystemy gromadzenia i rozprowadzania wód deszczowych

Instalacje tego typu każdorazowo są projektowane i budownane zgodnie z potrzebami i przeznaczeniem danej inwestycji. 

Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków:

-   KONSERWACJA I UDRAŻNIANIE ELEMNTÓW ZIEMNYCH OCZYSZCZALNI - drenaż, studnia chłonna

-   PRZEBUDOWA ZDEFEKTOWANYCH INSTALACJI

-   MODERNIZACJA I ROZBUDOWA DZIAŁAJACYCH SYSTEMÓW

Z racji wiloletniego doświadczenia w zakresie doboru i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzimy naprawy pogwarancyjne nie działajacych instalacji.

 

MJ Engineering Sp. z o.o.
44-218 Rybnik, ul. Niedobczycka 75b
tel/fax +48 50 5920287
mobile: +48 663 367 370

© 2011 MJ Engineering  |   Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: Strony internetowe - sakowww