Przydomowe oczyszczalnie ścieków biologiczne tereny poza aglomeracyjne

         Lata doświadczeń oraz montażu różnych systemów oczyszczania ścieków dały nam pełny obraz, że nikt na rynku nie posiada takich rozwiązań w zakresie oczyszczenia ścieków jak firma JPR AQUA. Niewątpliwie są to urządzenia niezawodne i funkcjonalne.

Cechy wpływające na najwyższą wydajności i efekt ekologiczny oczyszczalni JPR AQUA:

1.  Unikalny osadnik wstępny FAMILY – dający możliwość wielu konfiguracji systemu
2.  Jedyne w swoim rodzaju złoże tlenowe zanurzone FIL D’EAU o najwyższym efekcie ekologicznym


Oczyszczalnie z rozsączeniem - złoże biologiczne gruntowe (popularne oczyszczalnie drenażowe)

 

Uwaga!!!

Z racji zmian w prawie wodnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska standardowe oczyszczalnie z rozsączaniem od początku 2016 będą zakazane lub montaż będzie nieopłacalny (montaż elementu zbierającego dla analiz ścieków) 


I etap- oczyszczenie beztlenowe (we wszystkich instalacja taki sam)


Osadnik:

Nasz firma oferuje Państwu pełną gamę pojemności rewelacyjnych osadników serii FAMILY. Z racji swej budowy jest to najlepsze tego typu urządzenie na rynku, od konkurencji odróżniają go następujące cechy:
 • Szczególna forma przewodu wlotu – forma stożkowata, zwrócona wąskim końcem w stronę zbiornika: pozwala na zwolnienie wypływu przy otworze wlotowym a jednocześnie nie dopuszcza do gromadzenia się w tej strefie substancji do klarowania.
 • Filtr ze wskaźnikiem zamulenia – umieszczony przed otworem wpływu, wypełniony puzzolaną. Jego zadanie drugoplanowe, równie ważne: puzzolana – dzięki swej masie, hamuje przepływ cieczy i zmniejsza ryzyko zatoru chroniąc kalibrowany otwór.
 • Regulacja przepływu przez otwór kalibrowany – umożliwia prawie całkowitą eliminację zatorów. Część przejściowa kalibrowanego otworu jest przewidziana do przyjęcia 1/10 przepływu w warunkach „szczytowego przepływu ścieków”. Powoduje to czasowe obciążenie zbiornika aż do resorpcji. Objętość różnicy poziomów (tj. między otworem kalibrowanym a otworem głównym) jest równa 10 % objętości minimalnej.

Wskazówka dla instalatorów:   Bardzo prosty w montażu, z racji swojej budowy „leżący walec” nie ma problemu z osadzeniem w gruncie w krótkim czasie. Ciekawa konstrukcja nadaje dużą wytrzymałość mechaniczną na zgniecenia i innego typu odkształcenia – przy stosunkowo niskiej wadze.


II etap – oczyszczanie tlenowe

Z racji odpowiednich regulacji prawa budowlanego (odległości od granicy działek) jak również prawa wodnego (odległość od studni czynnych, poziom wody gruntowej) oraz praktycznego podejścia do sprawy (warunki indywidualne – wielkość działki planowane lub istniejące zagospodarowanie) nasza firma zawsze wykonuje za darmo wizję w terenie. Procedura ta gwarantuje dobór najlepszego rozwiązania.

Złoże gruntowe tradycyjne drenaż rozsączający tzw „widelec” (Dość duża powierzchnia terenu).

 

Zalety rozwiązania:

 1. Niski koszt budowy
 2. Praktycznie brak konserwacji
 3. Dobrze skonstruowane i wykonane złoże gruntowe posiada bardzo wysoką wydajność.
 4. Nie ma potrzeby badania parametru ścieku na wyjściu - złoża gruntowe zapewniają wysoki poziom oczyszczania.

Wady rozwiązania:

 1. Grunt przepuszczalny (najlepiej przynajmniej średnio)
 2. Niski poziom wód gruntowych
 3. W procesie przemiany materii spada współczynnik porowatości gruntu rodzimego - z biegiem czasu zachodzi proces glebotwórczy (nagromadzenie materii organicznej pod i wokół złoża) - doprowadza to do osłabienia wsiąkania a w efekcie do zamulenia złoża - żywotność prawidłowo policzonego i wykonanaego złoża 20 do 40 lat.
  W odpowiednich warunkach są to złoża bardzo praktyczne i wydajne, po wielu latach obserwacji można powiedzieć, że właściwie dobrane i skonstruowane złoże gruntowe jest wysoce efektywne całkowicie bezobsługowe i bardzo bezpieczne dla środowiska (oczywiście przy zachowaniu przez instalatora odpowiednich parametrów ilości dopływu ścieków, wielkości zbiornika, rodzaju gruntu i konstrukcji złoża.) wykonując ten element oczyszczalni należy dodatkowo zwrócić uwagę na odległości od drzew (min trzy metry- możliwość zniszczenia układu drenażowego). Bardzo ważnym urządzeniem odpowiadającym za efektywność złoża jest studzienka rozdzielcza. Tutaj JPR SYSTEM oferuje nam jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie studzienkę – żadna inna firma nie daje nam takiej konstrukcji. Tylko taka budowa studzienki gwarantuje:

  1.    Równomierne „karmienie” złoża gruntowego – jedyna w swoim rodzaju budowa gwarantuje równomierny rozpływ ścieku na każdą z „nitek” drenażu rozsączającego.
  2.    Regulacja poziomu wypływu ścieku na poszczególne nitki drenażowe
  3. Kalibrowany otwór wypływu ze studzienki zabezpiecza drenaż w sytuacjach awaryjnych przed zanieczyszczeniem (średnica ok. 2cm)

  Powyższe cechy powodują, że złoże gruntowe osiąga najwyższy efekt ekologiczny a tym samym najdłuższą żywotność.

  Pamiętajmy, że bardzo ważny dla efektu ekologicznego jest odpowiednie obliczenie wielkości złoża w przeliczeniu na jednego użytkownika w zależności od rodzaju obiektu. Bezwzględnie trzeba wziąć pod uwagę takie parametry jak rodzaj gruntu, głębokość lustra wody gruntowej.

Pamiętaj !
Złoże gruntowe może być w każdym dowolnym kształcie oraz w poziomie i pionie (kierunek przepływu ścieków w trakcie oczyszczania). Wizja w terenie i wizyta naszego przedstawiciela gwarantują nawet przy małych rozmiarach działek rozwiązanie problemu.


Wskazówka dla instalatora:
1. Przy układaniu drenaży rozsączających należ bezwzględnie zachować spadek rur nie więcej niż 1% na metr.
2. Maksymalna długość „nitek” drenarskich do 20mb (każda indywidualnie natleniana)
3. Ostatnie dwa metry drenażu w każdej z „nitek” nacięciami w dół.

Urządzenia firmy JPR AQUA S.A. dają nam możliwość wykonania każdego typu złoża gruntowego.


Oczyszczalnie biologiczne ze złożami zamkniętymi (automatyczne).

W tego typu oczyszczalniach proces jest również dwupoziomowy.
Pierwszy etap tak jak w przypadku oczyszczalni ze złożami gruntowymi odbywa się w osadniku FAMILY. W zależności od rodzaju i ilości ścieków urządzenia JPR AQUA S.A. dają nam możliwość różnej konfiguracji tych zbiorników.

Etap II – oczyszczenie tlenowe.
Nasza firma proponuje Państwu dwie możliwości z katalogu JPR AQUA.
1. Złoża zraszane – przez nas zwane pasywnymi – proces biologiczny zachodzi w materiale kamiennym gdzie tworzy się błona biologiczna
2. Złoża zanurzone – przez nas zwane aktywnymi – proces biologiczny następuje na włóknach tekstylnych swobodnie zwieszonych w cieczy ściekowej.

Złoża zraszane
Z naszego doświadczenia wynika, że rozwiązanie pierwsze osiąga dobre wyniki przy ścieku przewidywalnym i najlepiej regularnie dopływającym – budynki jednorodzinne.

Zalety rozwiązania:
1. Stosunkowo niski koszt montażu i zerowy koszt eksploatacji
2. Nieograniczona żywotność złoża
Wady rozwiązania:
1. Maksymalne obciążenie do 8 użytkowników stałych
2. Wymagany w miarę regularny dopływ ścieku (złoże nie powinno być przesuszane – okresy urlopowe)
3. Z racji swojej budowy – złoże pionowe – przepływ grawitacyjny, dość głęboki wypływ ścieku na wyjściu ze złoża – często wymagane zastosowanie przepompowni ścieku oczyszczonego


Złoża zanurzone FIL D’EAU
Lata doświadczeń w montażu przydomowych oczyszczalni ścieków pokazują jednoznacznie, że oczyszczalnie tego typu są najbardziej skuteczne i wydaje się, że w przyszłości będą rozwiązaniem najbardziej rozpropagowanym.

Zalety rozwiązania:

1. Oczyszczalnie wyposażone w tego typu złoża można rozbudowywać właściwie do 200 użytkowników stałych (można oczyszczać ściek z całych osiedli domów)
2. Właściwie nieznaczne zmiany sprawności oczyszczalni w zależności od dopływu ścieku surowego
3. Wysoki efekt oczyszczenia
4. Całkowity brak obsługi
5. Możliwość zabudowy właściwie w każdych warunkach terenowych
6. Przepływ horyzontalny – bardzo rzadko wymagane zastosowanie przepompowni.
7. Nieograniczona żywotność.
8. Niski koszt eksploatacji (jedynie energia elektryczna dla zasilenia kompresora)
Wady rozwiązania:
1. Stosunkowo wyższa cena w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych tzw "drenażówką"
2. Niezbędna energia elektryczna

Budowa złoża FIL D’EAU
ZŁOŻE BIOLOGICZNE FIL D’EAU – konstrukcja zewnętrzna jest identyczna jak wyżej omówionego osadnika gnilnego. Budowa wewnętrzna jest natomiast o wiele bardziej zróżnicowana technologicznie.
Urządzenia znajdujące się wewnątrz zbiornika mają za zadanie w optymalny sposób zapewnić pracę złoża biologicznego działającego na zasadzie osadu czynnego• na włóknach zanurzonych. W skład FIL D’EAU wchodzą:

- POLITEX – włókno zbudowane z makrocząsteczek o budowie liniowej zawierające w łańcuchu minimum 85% masy estru glikolu oraz kwasu tereftalanowego, nasycone węglowodorami alifatycznymi. Włókno odporne jest na ścieranie się oraz na bakterie. Średnica włókien wynosi 50 mikronów. Zliczenie filtrów na powierzchni 10 cm2 pozwala wnioskować, że długość włókna wynosi 600 km/m2.


- RAMY – wykonane ze stali nierdzewnej. Są mocowaniem dla wkładek politexu, służącego do przetrzymywania bakterii

- DYFUZORY - odpowiedzialne za doprowadzenie odpowiedniej ilości tlenu do złoża biologicznego, pochłaniają największą część energii zużywanej przez oczyszczalnię ścieków. Wśród wielu technik napowietrzania dominującą rolę odgrywa napowietrzanie drobno pęcherzykowe. Wynika to z doskonałych parametrów eksploatacyjnych i możliwości dostosowania systemu do kształtu zbiornika.- KOMPRESOR – źródło napowietrzania, musi pracować bez przerwy. Powietrze sprężone dostarczane jest przez kompresor umieszczony w pobliżu zbiornika. 


Oto kilka zasad, których należy przestrzegać przy instalowaniu kompresora:

1. kompresor musi być usytuowany powyżej zbiornika (tak, aby ciecz nie mogła przedostać się do niego),
2. pomieszczenie, w którym znajduje się kompresor musi być: wystarczająco duże (minimum 1 m3), odizolowane od wiatru i wszelkich opadów oraz kurzu, odległe maksymalnie 25 metrów od zbiornika,
3. kompresor posadowiony jest ponad poziomem podłogi i spoczywa na podstawie gumowej (w celu zapobiegania wibracjom i nadmiernemu hałasowi).W pewnych wypadkach, w celu zapobiegnięcia możliwości „powrotu cieczy” w stronę kompresora – można zainstalować tzw. „kolumnę ochronną” wysokości około 1 metra.

POMPA RECYRKULACYJNA – zanurzona przeznaczona do cieczy bez większych zanieczyszczeń. Pompa ta umożliwia recyrkulację oczyszczonych ścieków w sposób przerywany z osadnika wtórnego do pierwszego osadnika gnilnego. Pompy recyrkulacyjne stosujemy od wydajności 5 m3/ d.

OCZYSZCZALNIA FIL D’EAU

Pliki do pobrania:

  MJ Engineering Sp. z o.o.
  44-218 Rybnik, ul. Niedobczycka 75b
  tel/fax +48 50 5920287
  mobile: +48 663 367 370

  © 2011 MJ Engineering  |   Polityka prywatności

  Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Wykonanie: Strony internetowe - sakowww