Miejskie oczyszczalnie ścieków – BIOPAX – ZIELONA TECHNOLOGIA

W dzisiejszym świecie w obliczu różnego rodzaju klęsk żywiołowych, mimo rosnącego potencjału technologicznego coraz częściej człowiek staje wobec własnej bezradności. Natura w nieustający sposób udziela nam lekcji pokory, której niestety często nie rozumiemy. Technologia daje nam iluzję potęgi, pewność siebie a w efekcie brak czujności – to wszystko prowadzi ludzi do nieuchronnej klęski. Na szczęście, coraz częściej wielu z nas dostrzega, że tylko w zgodzie z naturą można budować prawdziwie wielkie odkrycia, to ona przez miliony lat prowadziła tysiące eksperymentów, budując za pomocą ewolucji najlepsze i najtrwalsze rozwiązania.

Technologia, którą chcemy Państwu zaprezentować w swej prostocie jest tak dalece naturalna, że przez to całkowicie genialna. Metoda wykorzystuje odwieczne powiązanie pomiędzy przyczyną i skutkiem traktując ściek, jako „zupę życia” a wszystkie mikroorganizmy pomocne nam w oczyszczaniu, jako konsumentów. Podejście to wprowadza nowe spojrzenie, a właściwie źle to ująłem nie nowe, ale jedynie prawdziwe, na zagadnienie oczyszczania ścieków.

Z przyjemnością przedstawię w możliwe prosty sposób technologię biopax.

Technologia biopax daje nam najbardziej korzystny stosunek poniesionych nakładów finansowych do efektu oczyszczenia a tym samym do wydajności oczyszczalni. Systemy asenizacji tego typu są obiektami zintegrowanymi, kilkakrotnie mniejszymi od tradycyjnych oczyszczalni o identycznych wydajnościach. Dodatkowym argumentem przemawiającym za zastosowaniem tej technologii jest prawie całkowita bezobsługowość, najmniejsze zużycie energii a przede wszystkim niespotykany gdzie indziej efekt ekologiczny.


Zarys technologiczny.

Etap pierwszy – oczyszczenie mechaniczne

Pierwszym elementem tejże oczyszczalni jest tak jak w procesie naturalnym i w innych oczyszczalniach moduł mechaniczny do usuwania osadów niemineralnych i tłuszczy. Etap ten wykonany jest standardowo w postać monobloku zintegrowanego wyposażonego w kraty i piaskownik.


Etap drugi biologiczny – reaktor – serce systemu

Sercem oczyszczalni jest hybrydowy reaktor biologiczny. Konstruktorzy tego urządzenia wykorzystali proces samooczyszczenia zachodzący w środowisku naturalnym. Poprzez zastosowanie opatentowanych aeratorów strumieniowych - napowietrzających a dodatkowo jednocześnie mieszających i odpowiednio kierujących osadem, jak również zanurzonych złóż biologicznych umieszczonych poprzecznie do przepływającej strugi, proces biologiczny został maksymalnie zintensyfikowany. Hybrydowość tego rozwiązania daje możliwość dopasowania generatora do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo w trakcie pracy oczyszczalni można dokonywać zwiększenia przepustowości poprzez rekonfigurację systemu. Taka budowa reaktora daje nam płynną regulację przebiegu procesów biologicznych zachodzących wewnątrz w zależności od ładunku dopływającego do oczyszczalni. Całość sterowana jest w rzeczywistości przez jeden parametr – a mianowicie tlen - poprzez sondy tlenowe umieszczone w strumieniu ścieków. Cechy te sprawiają, że w przeciwieństwie do innych rozwiązań oczyszczalnia właściwie nie reaguje na nawet rażące różnice w dopływie ścieków surowych i nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych układów automatyki. 


Etap trzeci biologiczny – laguna hydroponiczna

Ciąg technologiczny omawianej oczyszczalni kończy się w lagunie hydroponicznej. Odpowiednie gatunki roślin gwarantują całkowite oczyszczenie poprzez procesy zachodzące w systemach korzeniowych i siedliskach peryphytonowych. Laguna jest w rzeczywistości symulacją naturalnego cieku wodnego i procesy w nim zachodzące całkowicie oczyszczają wody pościekowe. Dodatkowo laguna służy, jako zbiornik buforowy, który w przypadku awarii przejmuje nieoczyszczone ścieki.


Główne zalety systemu:

1. obiekt zintegrowany w zwartym budynku – mieści wszystkie urządzenia
2. nie wrażliwość procesów biologicznych na zewnętrzne warunki atmosferyczne (ciepło wydzielane w czasie    procesów przemiany materii reguluje temperaturę w innych procesach oczyszczenia i samego obiektu)
3. niskie zużycie energii
4. właściwie brak obsługi
5. niespotykany gdzie indziej najwyższy efekt ekologiczny
6. możliwość wykorzystania wód pościekowych do nawadniania terenów zielonych
7. niskie koszty inwestycyjne w przeliczeniu na jednego użytkownika

Pliki do pobrania:

MJ Engineering Sp. z o.o.
44-218 Rybnik, ul. Niedobczycka 75b
tel/fax +48 50 5920287
mobile: +48 663 367 370

© 2011 MJ Engineering  |   Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: Strony internetowe - sakowww